Od 1 kwietnia 2024 roku wejdą w życie nowe, wyższe stawki jednorazowych odszkodowań dla osób poszkodowanych w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Istotne zmiany wprowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dotyczą zarówno odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu, jak i wypłat dla rodzin w razie śmierci ubezpieczonego.

Zwiększone Stawki Odszkodowania: W ramach nowych regulacji, za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, ubezpieczony otrzyma 1431 zł. To znaczący wzrost w porównaniu do dotychczasowych kwot. Na przykład, w przypadku 5-procentowego uszczerbku, odszkodowanie wyniesie 7155 zł.

Śmierć Ubezpieczonego – Odszkodowanie dla Rodziny: Gdy ubezpieczony zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, jego rodzina również otrzyma wsparcie. Kwota jednorazowego odszkodowania dla małżonka lub dziecka została ustalona na 128799 zł.

Szczególne Przypadki Odszkodowań:

  • Jeśli stan zdrowia ubezpieczonego pogorszył się o co najmniej 10% w wyniku wcześniejszego wypadku lub choroby zawodowej, możliwe jest otrzymanie odszkodowania po raz drugi.
  • W przypadku całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, odszkodowanie wzrasta do 25044 zł.
  • Dla rodziny innej niż małżonek lub dziecko, odszkodowanie wyniesie 64399 zł.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnymi informacjami na temat nowych regulacji na naszej stronie. Dodatkowo, oferujemy praktyczne komentarze i porady dotyczące Kodeksu pracy, wynagrodzeń oraz czasu pracy w 2024 roku, co może być przydatne w kontekście nowych przepisów.

Zmiany te mają na celu zapewnienie lepszej ochrony finansowej pracowników i ich rodzin w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń związanych z pracą. ZUS podkreśla znaczenie tych aktualizacji jako istotnego elementu wsparcia dla poszkodowanych i ich bliskich.