Sąd Najwyższy Rozstrzyga na Rzecz Osób Prawnych: Przełom w Ochronie Reputacji

W przełomowej uchwale z 3 października 2023 roku, oznaczonej sygnaturą akt III CZP 22/23, Sąd Najwyższy Polski uznał, że osoby prawne, takie jak spółki akcyjne, mają prawo nie tylko do odszkodowania, ale również do zadośćuczynienia za szkody niematerialne, takie jak negatywna opinia opublikowana w Internecie. Ta historyczna decyzja wprowadza znaczącą zmianę w polskim systemie prawnym, rozszerzając ochronę praw osobistych na osoby prawne.

Do tej pory, polskie sądy często kwestionowały możliwość przyznawania zadośćuczynień spółkom kapitałowym, traktując je inaczej niż osoby fizyczne w kontekście praw do ochrony reputacji i dobrego imienia. Ta sytuacja uległa zmianie dzięki uchwale Sądu Najwyższego.

Marcin Bandurski, renomowany prawnik, w swoim artykule dla „Rzeczpospolitej” pozytywnie ocenia tę decyzję. Podkreśla on, że głównym argumentem, który przekonał Sąd Najwyższy do zmiany linii orzeczniczej, jest możliwość stosowania przepisów dotyczących zadośćuczynienia, zapisanych w art. 24 § 1 kodeksu cywilnego, również w stosunku do osób prawnych. Bandurski zauważa, że sądy popierające to stanowisko nie widzą przeszkód w „odpowiednim” zastosowaniu przepisów dotyczących ochrony dóbr osobistych osób fizycznych, zawartych w art. 448 kodeksu cywilnego, dla osób prawnych.

Decyzja ta otwiera nowe możliwości dla firm i korporacji w zakresie ochrony ich reputacji. Jest to ważny krok w kierunku zrównania praw osób prawnych z osobami fizycznymi, co może mieć dalekosiężne konsekwencje dla praktyki prawniczej i środowiska biznesowego w Polsce. Uchwała ta stanowi ważny postęp w rozumieniu równości prawnej i ochrony reputacji w erze cyfrowej, gdzie negatywne opinie w Internecie mogą mieć poważne konsekwencje dla biznesów na całym świecie.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ KONSULTACJI W SPRAWIE ODSZKODOWAŃ?

SKONTAKTUJ SIĘ  Z NAMI !!

tel. +48 42 632 87 52 lub +48 42 307 20 20 lub +48 42 715 80 88

e-mail: biuro@solvia.pl