Trybunał sprawiedliwości w Luksemburgu wydał korzystne dla frankowiczów orzeczeni dotyczące kwestii przedawnień i zmian w umowach dotyczących kredytów hipotecznych w obcych walutach.

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI STANĄŁ W OBRONIE KONSUMENTA

„Jeżeli umowa kredytu nie może dalej obowiązywać bez tego postanowienia, należy stwierdzić jej bezwzględną nieważność” – orzekł Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu

Sędziowie w Luksemburgu orzekli, że bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z chwilą, gdy klienci dowiedzieli się o przysługujących im prawach i niedozwolonych klauzulach. To oznacza wydłużenie okresu przedawnienia, bo do tej pory ten czas liczony był od momentu spłacenia kredytu. To także może otwierać drogę konsumentom do dochodzenia swoich roszczeń w związku nadpłaconymi już ratami.

Ponadto unijny Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że krajowe sądy nie mogą zmieniać umów kredytowych w obcych walutach, które zawierały niedozwolone klauzule przeliczeniowe jeśli sprzeciwia się temu konsument, bądź jest to dla niego niekorzystne. Zdarzało się, że sądy same zmieniały niedozwolone klauzule bez wiedzy klientów. Zdaniem sędziów w Luksemburgu tego robić nie mogą.

WYROK PO MYSLI FRANKOWICZÓW

Wyrok TSUE jest korzystny dla kredytobiorców walutowych w zakresie biegu terminu przedawnienia roszczeń wobec banku. Trybunał stwierdził, że „termin przedawnienia wiążący się z prawami konsumenta może być zgodny z prawem Unii tylko wtedy, gdy konsument miał możliwość poznania swoich praw przed rozpoczęciem biegu lub upływem tego terminu”.

NIE ZWLEKAJ, WYKORZYSTAJ MOMENT I ZŁÓŻ POZEW

Według ekspertów obecny czas, w obliczu rosnących kosztów życia, inflacji i rosnących stóp procentowych, ale również kolejnych dobrych dla frankowiczów wyroków sądów, to świetny moment na złożenie pozwu przeciwko bankowi. Sprawy sądowe nie są proste, ale wsparcie w tym zakresie oferują wyspecjalizowani w tej dziedzinie prawnicy. Walka o uzyskanie dobrego dla Klientów wyroku, z pomocą wyspecjalizowanej kancelarii będzie znacznie łatwiejsza i skuteczniejsza. Prawnicy naszej kancelarii od lat pomagają w uzyskaniu korzystnych dla Klientów rozstrzygnięć w sprawach przeciwko bankom i mają na tym polu wiele znaczących sukcesów. Jeśli znajdują się Państwo w podobnej sytuacji, zapraszamy na skorzystanie z bezpłatnej konsultacji!

Jeśli chcielibyście Państwo zasięgnąć informacji na temat na temat sporów prawnych z bankami, zapraszamy na bezpłatną konsultację.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ KONSULTACJI W SPRAWIE ODSZKODOWAŃ?

SKONTAKTUJ SIĘ  Z NAMI !!

tel. +48 42 632 87 52 lub +48 42 307 20 20 lub +48 42 715 80 88

e-mail: biuro@solvia.pl