Na krzywej, popękanej, nierównej, czy śliskiej nawierzchni nietrudno o wypadek. I nie dotyczy to tylko ulicy, ale w dużej mierze chodnika. Szczególnie zimą piesi narażeni są na liczne kontuzje wpadając w poślizg na oblodzonych, czy nieodśnieżonych drogach. Kto ponosi winę i do kogo powinniśmy zgłosić się o odszkodowanie?

Zapewne nie ma osoby, która chociaż raz w życiu nie potknęłaby się na chodniku, i to niekoniecznie o własne nogi, a raczej w wyniku nierówności, czy dziur. Zimą ryzyko wzrasta, a do wypadku wystarczy oblodzona czy nieodśnieżona nawierzchnia. Wpadamy w poślizg, upadamy, jak mamy dużo szczęścia kończy się na kilku siniakach, ale nader często w wyniku takiego zdarzenia łamiemy kości bądź doznajemy poważniejszej kontuzji.

 

 

 Oblodzony i zaśnieżony chodnik. Kto odpowiada za utrzymanie porządku?

Noga w gipsie i co dalej? Wniosek o odszkodowanie zgłaszać do zarządu dróg, zarządcy budynku, czy do firmy odśnieżającej? Na początek należy ustalić do kogo należy droga, na której doszło do wypadku. Kto za co odpowiada? Do kogo należy zgłaszać roszczenia o odszkodowanie:

Za chodnik i utrzymanie go w należytym stanie odpowiada właściciel lub zarządca nieruchomości, do której ów chodnik przylega. Reguluje to ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakłada obowiązek odśnieżania, uprzątnięcia błota i lodu oraz innych zanieczyszczeń. Oblodzone nawierzchnie powinny być posypane piachem, solą lub chlorkiem magnezu.

Jeśli teren należy do spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej to tam należy się zgłosić w pierwszej kolejności.

Jeśli poszkodowany wpadł w poślizg przechodząc przez ulicę odpowiedzialność poniesie:

  • gmina, powiat, zarząd województwa lub GDDKiA – w zależności od tego do kogo należy droga,
  • wspólnota mieszkaniowa bądź spółdzielnia jeśli jest to droga osiedlowa.

Za porządek na przystankach autobusowych i wiatach tramwajowych odpowiada konkretne przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej.

Za chodniki przed sklepami, punktami usługowymi, restauracjami i innymi tego typu obiektami odpowiadają właściciele i najemcy lokali.

Za porządek na parkingu samochodowym odpowiada administracja parkingu.

Jeżeli właściciel nieruchomości podpisał stosowną umowę z firmą, której zakres obowiązków obejmuje odśnieżanie wskazanego chodnika, odpowiedzialność leży po stronie tej właśnie firmy.

 

Właściciele  nieruchomości,
zobowiązani do dbania o stan chodnika to też:

współwłaściciele,
użytkownicy wieczyści,

zarządcy,
użytkownicy lokali,
podmioty władające nieruchomością, w tym: dzierżawcy.

 

Odpowiedzialność właściciela nieruchomości kontra odpowiedzialność gminy

Jak już wspominaliśmy, zgodnie z ustawą to szeroko rozumiany właściciel nieruchomości odpowiada za czystość na chodniku. Jednak gmina powinna kontrolować stan chodników i dopilnować aby właściciele przylegających posesji zadbali o ich należyty stan. Dysponuje ona odpowiednimi środkami aby obowiązek utrzymania porządku egzekwować.

Brak nadzoru może stać się pośrednią przyczyną szkody zaistniałej w wyniku wypadku i wówczas to gmina może zostać pociągnięta do odpowiedzialności i zobowiązana do wypłacenia odszkodowania.

Odszkodowanie za wypadek na chodniku. Jak dochodzić swoich roszczeń

W celu uzyskania odszkodowania za wypadek na chodniku, po ustaleniu podmiotu odpowiedzialnego za powstałą szkodę, należy złożyć pozew do sądu. Poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie, ale również o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Należy pamiętać o tym, że to po stronie poszkodowanego leży obowiązek udowodnienia, że powstała szkoda była spowodowania zaniedbaniami w utrzymaniu porządku na drodze. Warto więc, jeśli istnieje taka możliwość, zrobić zdjęcia na miejscu zdarzenia oraz należy przedstawić całą dokumentację medyczną wraz z kosztami leczenia powstałych obrażeń.

 

Jeśli przydarzyło się to właśnie Tobie, bądź bliskiej Ci osobie,
zgłoś się do nas!
Pomożemy ci z pozwem, sprawdzimy niezbędne dokumenty
medyczne i 
doprowadzimy do tego, aby odpowiednia
osoba wypłaciła Ci pieniądze.

❗ Opisz krótko sytuację w mailu lub zadzwoń ❗

Pamiętaj, że NIE POBIERAMY żadnych opłat wstępnych,
zarówno za konsultacje, jak i za poprowadzenie zlecenia.