Nowe przepisy wchodzą w życie. Zgodnie z nimi bliscy osób, które z czyjejś winy doznały ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia skutkującego niemożnością nawiązania więzi rodzinnej, będą mogli się domagać przed sadem kompensaty pieniężnej.

Zadośćuczynienie za zerwanie więzi rodzinnych

Mowa o najcięższych skutkach wypadków, błędów medycznych czy przestępstw, kiedy poszkodowany znajdzie się w stanie wegetatywnym. Orzecznictwo sądowe łącznie z Sądem Najwyższym nie dopracowało się jednolitego stanowiska, czy należy się w takich sytuacjach rodzinie zadośćuczynienie. Mimo że dyskusja nad tym dylematem narastała od 2008 r., kiedy przywrócono po latach dla najbliższej rodziny zmarłego z czyjejś winy prawo do zadośćuczynienia od sprawcy lub jego ubezpieczyciela (art. 446 § 4 kodeksu cywilnego). A dla wielu stan wegetatywny bliskiego niesie jeszcze więcej cierpienia.

Wchodząca w życie ustawa tę kwestię przesądza na korzyść rodzin osoby poszkodowanej, o czym stanowi nowy art. 4462 kodeksu cywilnego.

Obecnie ustawa kończy procedowanie i ma trafić na biurko prezydenta.

Jeśli znalazłeś się w podobnej do opisanej sytuacji, masz wątpliwości czy należy Ci się odszkodowanie, nie zwlekaj, skorzystaj z pomocy specjalistów, zapraszamy do kontaktu!

MASZ PYTANIA?

SKONTAKTUJ SIĘ  Z NAMI I SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ KONSULTACJI.

tel. +48 42 632 87 52 lub +48 22 230 26 44 lub +48 42 715 80 88
e-mail: biuro@solvia.pl