Auto Uszkodzone na Dziurze w Jezdni – Ubezpieczyciel Zmuszony do Pełnego Odszkodowania

W ostatnim przypadku, który zwrócił uwagę Rzecznika Finansowego, kierowca doświadczył uszkodzenia samochodu po przejechaniu przez dziurę na drodze. Chociaż ubezpieczyciel początkowo przyjął odpowiedzialność za szkodę, próbował zaniżyć wypłatę odszkodowania. Argumentował, że montaż nowych opon podczas naprawy zwiększa wartość pojazdu, a także nie uwzględnił kosztów wizyty u wulkanizatora oraz ustawienia geometrii zawieszenia.

Jednak Rzecznik Finansowy, po analizie sprawy, interweniował. Podkreślił, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego i art. 361 § 2 Kodeksu Cywilnego, odszkodowanie z OC powinno pokrywać pełną wartość szkody, przywracając majątek do stanu sprzed wypadku. Rzecznik zauważył, że użycie nowych części do naprawy nie powoduje automatycznie wzrostu wartości rynkowej pojazdu. Zasadne jest więc stosowanie nowych części bez potrąceń amortyzacyjnych.

Ważnym elementem tej sprawy było również rozstrzygnięcie dotyczące wymiany opon. Rzecznik uznał za konieczne wymienienie obu opon na danej osi, powołując się na rozporządzenie Ministra Infrastruktury, które zabrania używania opon o różnym stopniu zużycia na tej samej osi. Wzorując się na orzeczeniu Sądu Okręgowego w Łodzi, Rzecznik podkreślił, że różnice w zużyciu opon mogą negatywnie wpływać na bezpieczeństwo i stabilność pojazdu.

W rezultacie interwencji Rzecznika, ubezpieczyciel zgodził się na wypłatę odszkodowania zgodnie z oczekiwaniami poszkodowanego, co podkreśla ważność pełnej i sprawiedliwej kompensacji w przypadkach szkód komunikacyjnych.