Odszkodowanie za bezprawne wypowiedzenie umowy o pracę

Zgodnie z najnowszą uchwałą Izby Pracy Sądu Najwyższego, przy bezprawnym wypowiedzeniu umowy o pracę w trybie zwykłym i natychmiastowym należą się pracownikowi dwa odszkodowania: jedno za utracone wynagrodzenie, które miał do końca okresu wypowiedzenia oraz drugie za rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem.
Sąd Najwyższy podjął opisywaną uchwałę w związku ze sprawą Sławomira K, który będąc zatrudniony na umowie o pracę w przedsiębiorstwie P. spółce z o.o., wystąpił o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy. Dodatkowo w czasie trwania wypowiedzenia pracodawca rozwiązał z nim umowę o pracę w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia.

Uchwała o podwójnym odszkodowaniu

Zagadnienie sprowadzało się zatem do odpowiedzi na pytanie czy pracownikowi należało się odszkodowania z jednego czy z dwóch tytułów odszkodowawczych.
Sąd Najwyższy podjął 4 kwietnia br. uchwałę: W sytuacji, gdy pracodawca wadliwie wypowiedział umowę o pracę a następnie rozwiązał ja z naruszeniem przepisów, pracownikowi przysługują roszczenia odszkodowawcze z art. 45 par. 1 kp w związku z art. 47 (1) kp oraz art. 56 kp w związku z art. 58 kp przy uwzględnieniu, że świadczenia te pełnią funkcję kompensacyjną, a zatem w części lub całości wynikają ze zbiegu roszczeń wykluczającego ich kumulację.
Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje zatem, że pracownikowi, któremu rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem i w trakcie okresu wypowiedzenia wręczono wypowiedzenie natychmiastowe, należą się dwa odszkodowania.

Nowe możliwości pracowników

Powyższe orzecznictwo stwarza nowe możliwości dla pracowników, w przypadku których, nawet przy wypowiedzeniu umowy o pracę, istnieje możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. To stwarza odrębne spojrzenie na straty, które poniósł pracownik i pozwala na odejście od dotychczasowego podejścia do kwestii dochodzenia odszkodowań od pracodawcy.
Jak można zauważyć w powyższym przykładzie, kwestie roszczeń odszkodowawczych są zawsze zawiłymi zagadnieniami, a korzystając z właściwej pomocy prawnej można zmienić podejście Sądu na kierunek orzecznictwa w sprawach przeciw pracodawcom. Jeśli znaleźliście się Państwo w podobnej sytuacji zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji z prawnikami specjalizującymi się w prawie pracy.

MASZ PYTANIA?

SKONTAKTUJ SIĘ  Z NAMI I SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ KONSULTACJI.

tel. +48 42 632 87 52 lub +48 22 230 26 44 lub +48 42 715 80 88
e-mail: biuro@solvia.pl