Jak podaje gazeta.pl Deutsche Bank Polska został ukarany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) karą w wysokości 5,7 mln zł za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów. Decyzja UOKiK dotyczy nielegalnych zmian postanowień umownych dotyczących opłat za zaświadczenia o historii spłaty kredytów i pożyczek hipotecznych dokonywanych przez bank pomimo tego, że były one uznane za niedozwolone.

Historia sięga 2019 roku, kiedy to w UOKiK toczyło się postępowanie administracyjne dotyczące niedozwolonych postanowień umów Deutsche Bank Polska dotyczących opłat za zaświadczenia o historii spłaty kredytów lub pożyczek hipotecznych. W sierpniu 2020 roku abuzywność tych postanowień została stwierdzona w decyzji przez Prezesa UOKiK, jednak Deutsche Bank Polska zamiast przestać stosować kwestionowane postanowienia, we wrześniu 2019 roku rozesłał do konsumentów informację odnośnie jednostronnej zmiany tych klauzul.

UOKiK tłumaczy, że dokumenty dotyczące historii spłaty zobowiązań lub naliczonych odsetek są potrzebne osobom, które na drodze sądowej zamierzają dochodzić np. unieważnienia umowy czy zwrotu niezasadnie naliczonych rat. Na ich podstawie możliwe jest określenie żądanej od banku sumy. Jest to szczególnie istotne dla konsumentów, którzy mają zawarte umowy o kredyt hipoteczny denominowany do franka szwajcarskiego. Po narzuceniu przez Deutsche Bank Polska nowych postanowień, w miejsce tych abuzywnych, do UOKiK zaczęły wpływać liczne skargi na opłaty za wydawanie zaświadczeń. Zgodnie z nimi, za zestaw dokumentów najczęściej wnioskowanych przez konsumentów bank pobierał kwoty rzędu 795–905 zł. Maksymalnie, jeśli konsument potrzebowałby wszystkich zaświadczeń za ponad 10-letni okres kredytowania, musiałby uiścić na rzecz banku nawet 1845 zł.

UOKiK wyjaśnia, że przedsiębiorcy nie mogą jednostronnie zmieniać niedozwolonych postanowień umów, a zgodnie z obowiązującą zasadą niewiążącego charakteru postanowień abuzywnych, bank nie powinien pobierać za nie żadnej opłaty. Nie ma też prawa wprowadzać jednostronnie narzuconych nowych zapisów, w

NIE ZWLEKAJ, WYKORZYSTAJ MOMENT I ZŁÓŻ POZEW

Według ekspertów obecny czas, w obliczu rosnących kosztów życia, inflacji i rosnących stóp procentowych, ale również kolejnych dobrych dla frankowiczów wyroków sądów, to świetny moment na złożenie pozwu przeciwko bankowi. Sprawy sądowe nie są proste, ale wsparcie w tym zakresie oferują wyspecjalizowani w tej dziedzinie prawnicy. Walka o uzyskanie dobrego dla Klientów wyroku, z pomocą wyspecjalizowanej kancelarii będzie znacznie łatwiejsza i skuteczniejsza. Prawnicy naszej kancelarii od lat pomagają w uzyskaniu korzystnych dla Klientów rozstrzygnięć w sprawach przeciwko bankom i mają na tym polu wiele znaczących sukcesów. Jeśli znajdują się Państwo w podobnej sytuacji, zapraszamy na skorzystanie z bezpłatnej konsultacji!

Jeśli chcielibyście Państwo zasięgnąć informacji na temat na temat sporów prawnych z bankami, zapraszamy na bezpłatną konsultację.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ KONSULTACJI W SPRAWIE ODSZKODOWAŃ?

SKONTAKTUJ SIĘ  Z NAMI !!

tel. +48 42 632 87 52 lub +48 42 307 20 20 lub +48 42 715 80 88

e-mail: biuro@solvia.pl