Portal prawo.pl podał, że w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają obecnie prace nad zmianą przepisów o najmie pojazdu na czas naprawy uszkodzonego samochodu. Nowa regulacja zakłada, że to ubezpieczyciel będzie miał obowiązek zapewnić auto zastępcze. Zmiana przepisów będzie miała na celu zmniejszenie sporów sądowych o koszt najmu pojazdu.

UBEZPIECZYCIEL ZAPEWNI POJAZD ZASTĘPCZY

Tworzone przez rząd przepisy zakładają nowelizację kodeksu cywilnego, która nałoży na zakład ubezpieczeń obowiązek udostępnienia poszkodowanemu auta zastępczego na czas naprawy. Nowe przepisy stanowią złą wiadomość dla firm zajmujących się wynajmem, natomiast dla sądów bardzo dobrą – w założeniu zmniejszy się liczba przedmiotowych spraw, która obecnie wynosi kilka tysięcy rocznie. Zakłady ubezpieczeń będą mieć obowiązek informowania, osoby z którymi zawierają umowę OC o nowych możliwościach. Zdaniem ekspertów projektowana regulacja jest potrzebna, istotnie wpłynie na zmniejszenie sporów sądowych, jednak nie wyczerpują tematu. Istotne jest precyzyjne określenie jakie auto zastępcze ma odpowiadać klasie auta poszkodowanego, oraz określeniu okresu na jaki będzie przysługiwało, z jasną odpowiedzią na pytanie, czy będzie to cały okres wyłączenia auta z użytkowania.

JEŚLI MASZ WĄTPLIWOŚCI, SKONSULTUJ SIĘ Z PRAWNIKAMI

Obecnie prawo nie nakłada na ubezpieczycieli obowiązku informowania poszkodowanych o tym, że przysługuje im auto zastępcze lub zwrot kosztów jego wynajmu. Jeśli nawet poszkodowany ma wiedzę o przysługujących mu uprawnieniach, musi pamiętać, że na pomoc ubezpieczyciela w organizacji samochodu zastępczego nie ma co liczyć. Sam musi wykazać się inicjatywą.   Często ubezpieczyciele odmawiają przyznania auta zastępczego, lub skracają okres wynajmu o kilka lub kilkanaście dni. Jeśli znalazłeś się w podobnej do opisanej sytuacji, masz wątpliwości czy zakład ubezpieczeń potraktował Cię zgodnie z prawem, a Ty czujesz się pokrzywdzony, nie zwlekaj, skorzystaj z pomocy specjalistów, zapraszamy do kontaktu!

MASZ PYTANIA?

SKONTAKTUJ SIĘ  Z NAMI I SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ KONSULTACJI.

tel. +48 42 632 87 52 lub +48 22 230 26 44 lub +48 42 715 80 88
e-mail: biuro@solvia.pl