Jeżeli twój pojazd został uszkodzony z winy innego kierowcy, masz prawo żądać odszkodowania w wysokości kosztów koniecznych do przywrócenia go do stanu sprzed wypadku.

PAMIĘTAJ! Odszkodowanie jakie ma wypłacić Ci ubezpieczyciel sprawcy musi odpowiadać wysokości kosztów naprawy samochodu w AUTORYZOWANYM SERWISIE.

Zakłady ubezpieczeń niemal zawsze zaniżają te kwoty. Stosują nienależną amortyzację, bezprawnie odmawiają zapłaty VAT, stosują do wyliczeń części zamienne niskiej jakości lub wręcz używane, a za podstawę wyceny robocizny przy naprawie samochodu biorą stawki w podrzędnych zakładach, uzależniając wypłatę należnego odszkodowania od przedstawienia stosownych rachunków. Takie działanie jest sprzeczne z prawem!

Dzięki nam uzyskasz odszkodowanie w takiej kwocie jaką musiałbyś zapłacić w autoryzowanej stacji obsługi!

Co więcej otrzymasz ją niezależnie od tego czy auto w ogóle naprawisz, czy też zdecydujesz się skorzystać z usług innego warsztatu.

Szkody całkowite

Jeżeli koszty naprawy pojazdu przekraczają jego wartość rynkową, należne odszkodowanie stanowi różnica pomiędzy wartością pojazdu w stanie nieuszkodzonym a wartością uszkodzonego auta.

Zakłady ubezpieczeń nadużywają tej formy rozliczenia, stosując ją nawet wtedy, gdy koszty naprawy nie przekraczają 100% wartości pojazdu sprzed szkody.

Takie rozliczenie szkody opłaca się zakładom ubezpieczeń, które po pierwsze zaniżają w swych wycenach wartość samochodu, a po drugie zawyżają wartość wraku. Wtedy różnica jest niewielka i taką tylko nieznaczna kwotę wypłacają poszkodowanym.

Specjaliści z Solvia Odszkodowania, po konsultacji ze współpracującymi z nami rzeczoznawcami, obliczą rzeczywiste wartości opisywane wyżej i zażądają od zakładu ubezpieczeń dopłaty należnego Ci odszkodowania.

Jeśli ustalą, że naprawa nie przekracza 100% wartości pojazdu, wystąpią w Twoim imieniu o zapłatę odszkodowania w takiej kwocie, jaką musiałbyś wydać na naprawę samochodu w autoryzowanej stacji obsługi.

Ponadto, tym poszkodowanym, którzy zgłoszą się do Solvia Odszkodowania niezwłocznie po decyzji zakładu ubezpieczeń, pomożemy sprzedać wrak za najwyższą możliwą cenę.

Szkody z AC

W przypadku uszkodzenia pojazdu z winy ubezpieczonego zakłady ubezpieczeń również zaniżają należne odszkodowania, odmawiając wypłaty VAT-u, czy zaniżając wartość naprawy.

Często twierdzą też, że dane uszkodzenie nie pochodzi z tego wypadku bądź w skrajnych przypadkach odmawiają w ogóle należnego odszkodowania.

Nasze doświadczenie wskazuje, że zaniżenia odszkodowań sięgają nawet 50% wartości szkody.

Solvia Odszkodowania we współpracy z rzeczoznawcami samochodowymi zweryfikuje wysokość odszkodowania i zażąda w Twoim imieniu jego dopłaty.

Jeżeli zakład ubezpieczeń odmówi zapłaty, skierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego, gdzie będziesz reprezentowany przez współpracujących z nami radców prawnych i adwokatów – specjalistów prawa ubezpieczeń.

Kradzieże pojazdów

W przypadku ubezpieczenia AC od kradzieży zakłady ubezpieczeń prawie zawsze zaniżają wysokość należnego odszkodowania lub wręcz odmawiają wypłaty, powołując się na niedozwolone klauzule umowne (na przykład na rzekomo niewłaściwe zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą czy zbyt późne zgłoszenie szkody, itp.) zawarte w ogólnych warunkach umowy AC.

Znając orzecznictwo sądów, w tym sądu ochrony konsumentów, skutecznie zwalczamy takie nieuczciwe praktyki, wymuszając wypłatę należnych poszkodowanym odszkodowań.


Call Now ButtonDarmowa konsultacja