Zima już w pełni, a w ostatnich dniach pojawia się coraz więcej śniegu. W takiej sytuacji nie tylko drogowcy mają trudności z pozbywaniem się go z ulic. Problemem są również zalegające na dachach niebezpieczne, śniegowe czapy. W tym miejscu warto przypomnieć i stanowczo zaznaczyć, iż właściciele i zarządcy budynków mają powinność likwidacji śniegu, lodu czy sopli z dachów.

Osoby odpowiedzialne za te właśnie kwestie bardzo często odwlekają te czynności. Prawda jest jednak taka, że najlepiej i najszybciej śnieg usuwa się go w momencie, gdy jest świeży. Po upływie czasu śnieg się zbryla, co powoduje zwiększenie jego ciężaru i to, że trudniej jest go odgarnąć.

Jeżeli mieszkańcy czy przechodnie zauważą, że śnieg zalega na jakimś dachu powinni o tym fakcie poinformować odpowiednie służby, czyli np. policję, straż miejską bądź nadzór budowlany. Każdy z tych podmiotów może ukarać zarządcę lub właściciela odpowiednim mandatem.

Przepisy stanowią jasno. Kwestia dbałości o odpowiedni stan techniczny budynku oraz niedopuszczenie do obciążenia jego konstrukcji to tematy, o które powinni zadbać właściciele i administratorzy budynków. W zakres ich obowiązków wchodzi również usuwanie sopli, nawisów ze śniegu, czy brył, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi.

Proces związany z usunięciem zalegającego śniegu może być wykonany zarówno przez właściciela lub zarządcę budynku, jak i przez wyspecjalizowaną firmę. Trzeba jednak pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie takich prac, może nieść za sobą bardzo duże zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób, które tę pracę realizują.

Trzeba również pamiętać, że kary za zaniechania związane z zaśnieżonymi dachami są wysokie. Karą za zignorowanie przepisów przez podmiot odpowiedzialny za budynek jest grzywna nie mniejsza niż 100 stawek dziennych – w wysokości do 5 000 zł. Może to być także kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 1 roku. W przypadku zniszczenia naszego mienia przez sople czy śnieg można wytoczyć zarządcy proces z powództwa cywilnego – o odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Jeśli takie nieszczęśliwe zdarzenie spowodowanym oblodzonym chodnikiem lub osuwającym się z dachu śniegiem dotyczy Was, służymy pomocą! W obliczu wypadków, jakie spotykają nas zimą nie musimy pozostawać bezradni, tym bardziej, że wiele takich zdarzeń wynika z ludzkich zaniedbań. Warto pamiętać, że mamy prawo ubiegać się o rekompensatę wyrządzonej nam szkody.