Odszkodowanie po szkodzie wyrządzonej pod wpływem alkoholu? To raczej niemożliwe. Firmy ubezpieczeniowe bardzo surowo oceniają przypadki, w których szkodę spowodowały osoby będące pod wpływem alkoholu.

Jak podają statystyki, w samym wrześniu 2016 roku policja zatrzymała prawie 7 000 nietrzeźwych osób kierujących pojazdami. Alkohol jest nie tylko przyczyną wielu wypadków na drogach, ale również wszelkich szkód na osobach i mieniu. Warto pamiętać, że za każde z nich sprawca będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni.

Prowadzenia auta pod wpływem alkoholu to nie tylko kwestia nieodpowiedzialnego zachowania, ale również fakt popełnienia wykroczenia lub przestępstwo (wyznacznikiem jest poziom stężenia alkoholu we krwi) w świetle kodeksu karnego, ustawy prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Te kwestie wykluczają działania polisy ubezpieczeniowej.

Osoby, które doprowadziły do wypadku będąc pod wypływem alkoholu nie są więc chronione ubezpieczeniem OC dla użytkowników pojazdów mechanicznych. W tym przypadku nieistotne jest czy promile we krwi były bezpośrednią przyczyną zdarzenia drogowego. Ubezpieczyciel wypłaci pieniądze poszkodowanego ale zapewne będzie dochodził zwrotu kosztów od sprawcy. Wychodzi zatem na to, że nietrzeźwy kierowca zapłaci za szkodę z własnej kieszeni, również jeżeli oprócz pojazdu szkodę poniosły osoby, które brały udział w wypadku (rekompensata za śmierć, rozstrój zdrowia lub uszkodzenie ciała).

Zdarzenia we własnym mieszkaniu

Prowadzenie auta po alkoholu jest niezgodne z prawem, ale wypicie kilku lampek wina we własnym domu nie jest niczym nagannym. Dopóki nie dojdzie do zdarzenia, która podlega odszkodowaniu z polisy mieszkaniowej. Niestety ubezpieczyciel nie odpowie za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego, jeśli ten znajdował się pod wpływem alkoholu. To samo dotyczy jego bliskich i osoby, za które ponosi odpowiedzialność. Jeśli nietrzeźwość mieszkańców wpłynęła w jakiś sposób na rozmiar szkody, odszkodowanie zostanie odpowiednio pomniejszone przez ubezpieczyciela.

Stan po spożyciu alkoholu, który może uniemożliwić wypłatę z polisy mieszkaniowej, definiowany jest w OWU według wytycznych z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, czyli powyżej 0,2 promile we krwi lub powyżej 0,1 mg alkoholu na 1dm3 w wydychanym powietrzu.

Nieszczęśliwy wypadek pod wpływem

Wyobraź sobie, że doskonale rozpoczęty sobotni wieczór zakończyłeś w szpitalu z poważną kontuzją kolana. Jeśli na SOR dotarłeś na lekkim rauszu, możesz mieć kłopot, kiedy przyjdzie Ci starać się o świadczenie z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Działania po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających należą bowiem do jednych ze standardowych ogólnych wyłączeń odpowiedzialności w polisie NNW. Pamiętaj, że ubezpieczyciel nie odpowie również za zatrucie spowodowane alkoholem, narkotykami lub lekami psychotropowymi.