POSZKODOWANI W WYPADKACH DOSTANĄ RENTY

We wrześniu tego roku weszła w życie regulacja, która umożliwia poszkodowanym w wypadkach wypłatę rent. Chodzi o ustawę z 9 lipca 2019 r. o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. Dzięki tej ustawie poważnie poszkodowani w wypadkach dostaną mechanizm zapewniający gwarancję wsparcia finansowego z ubezpieczenia OC komunikacyjnego czy OC rolnika pomimo wyczerpania sumy gwarancyjnej.

SZANSA DLA POSZKODOWANYCH

Nowa ustawa daje szansę osobom, które zostały poszkodowane przed 1 stycznia 2006 roku. Przed powyższą data limity odpowiedzialność ubezpieczyciela były znacznie niższe niż obecne. Obecnie sumy gwarancyjne wynoszą 5,21 mln euro na zdarzenie, bez względu na liczbę poszkodowanych. Dlatego problem wyczerpania sumy gwarancyjnej w poprzednich latach najczęściej dotykał osób, które poniosły szkodę w latach 90-tych. Zdaniem Rzecznika Finansowego nowa regulacja była niezbędna, bo powyższy problem często dotyczył osób w bardzo złym stanie zdrowia, które ze względu na wypadek nie mogą pracować, a jednocześnie ponoszą znaczące koszty powypadkowego leczenia rehabilitacji. Część z nich już nie dostawała rent wyrównawczych ze względu na wyczerpanie się sum gwarancyjnych na polisach OC.

PAMIĘTAJ O NOWYCH MOŻLIWOŚCIACH, SKORZYSTAJ Z USŁUG PRAWNIKA

Należy pamiętać, że na podstawie art. 357 kodeksu cywilnego, który umożliwia modyfikację stosunku zobowiązanego można dochodzić podwyższenia sumy gwarancyjnej na drodze sądowej.

Aby poznać swoje możliwości prawne w swojej sytuacji, warto skorzystać z bezpłatnej konsultacji w kancelarii specjalizującej się w sporach z ubezpieczycielami. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Jeśli znaleźliście się Państwo w podobnej sytuacji zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji z prawnikami specjalizującymi się w sprawach odszkodowawczych.

MASZ PYTANIA?

SKONTAKTUJ SIĘ  Z NAMI I SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ KONSULTACJI.

tel. +48 42 632 87 52 lub +48 22 230 26 44 lub +48 42 715 80 88
e-mail: biuro@solvia.pl