Chcesz zlikwidować polisolokatę i okazuje się, że możesz stracić wszystkie oszczędności? Sprawdź czy  i w jaki sposób można odzyskać pieniądze z polis ubezpieczeniowych z funduszem inwestycyjnym UFK.

Jeszcze do niedawna w naszym kraju jedną z najbardziej popularnych form lokowania oszczędności były polisy ubezpieczeniowe z funduszem inwestycyjnym UFK, zwane również polisolokatami. Poza rodzajem ubezpieczenia miały gwarantować klientom zyski z wyższego oprocentowania niż na zwykłych lokatach oraz dodatkowe wpływy z inwestowania środków.

Jednak, ten popularny szczególnie w latach 90. produkt finansowy, okazał się nad wyraz przereklamowany, a klienci z różnych powodów deklarowali chęć likwidacji polisolokat. I tu pojawił się problem. Problem, który według stowarzyszenia „Przywiązani do polisy” dotyczy ok. 5 mln osób w Polsce, a osiąga wartość 56 mld zł.

Okazało się, że w momencie likwidacji polisolokaty odzyskanie wszystkich dotychczas zainwestowanych pieniędzy jest w zasadzie niemożliwe. A wszystko to przez zapis w umowie mówiący o tzw. opłacie likwidacyjnej (opłacie za wykup), której koszt mógł sięgać 70-80 a nawet 100% zgromadzonych środków. W związku z tym wiele osób nie miało szans na odzyskanie złotówki, a często na polisolokatach lokowali oszczędności całego życia. Kwoty wahały się od kilku do kilkuset tysięcy złotych.

 

polisolokaty


Likwidacja polisolokaty – sposoby na odzyskanie pieniędzy

Takie praktyki i zapisy o opłatach za wykup polisolokaty sąd uznał jednak za niezgodne z prawem i interesami klientów. Oznacza to, że środki na nich zgromadzone można odzyskać.

Okres przedawnienia w tym wypadku obejmuje 10 lat. Jeśli więc chcemy zlikwidować polisolokatę teraz, bądź zrobiliśmy to w przeciągu ostatniej dekady, to możemy odzyskać pieniądze i uzyskać odszkodowanie.

Przy zamiarze likwidacji polisolokaty można przykładowo składać pozew o ustalenie opłaty likwidacyjnej, która z pewnością nie będzie stanowiła 100% zgromadzonych środków. Jeżeli w ciągu ostatnich 10 lat polis została zamknięta, powództwo będzie dotyczyło zwrotu opłaty likwidacyjnej.

W jaki sposób odzyskać pieniądze z polisolokaty?

? Na własną rękę.
I
nstytucje finansowe odpowiedzialne za poszczególne umowy są świadome tego, że wymienione wcześniej zapisy były niezgodne z prawem i coraz częściej są skłonne wypłacać pieniądze po interwencji klienta. W tym przypadku, dobrym rozwiązaniem staje się zawarcie ugody ze sprzedawcą polisy.

? Droga sądowa.
Jeśli jednak ubezpieczyciel nie przychyla się do naszego wniosku, pozostaje droga sądowa. Obecnie poszczególni prawnicy i kancelarie prawne specjalizują się w odzyskiwaniu takich należności, a ich działania są bardzo skuteczne. Najlepiej zebrać całą dokumentację (umowy, wpłaty, korespondencję itp.), co zdecydowanie przyspieszy procedurę, ale nawet bez tego, firma ubezpieczeniowa będzie musiała udostępnić prawnikom wszelkie materiały dotyczące sprawy. Wówczas składamy indywidualny pozew sądowy.

?Pozwy zbiorowe.
Pojawiają się przykłady, w których instytucje finansowe przegrywają procesy zbiorowe o odszkodowania z tytułu bezprawnych zapisów w polisolokatach. W 2017 roku firma Generali przegrała taki proces i zgodnie z orzeczeniem sądu została zobligowana do zwrotu ponad 5 mln zł z odsetkami 165 klientom. W ustnym uzasadnieniu sędzia powiedział, że tzw. „opłaty za wykup” jak nazywały się opłaty likwidacyjne w przypadku Generali, to klauzule abuzywne, czyli niezgodne z prawem ochrony konsumentów. Jego zdaniem, tak skrajnie wysokie opłaty były sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszały interes konsumentów.

 

Wyroki w pozwach zbiorowych są bardziej odczuwalne dla firm, bowiem kwoty, które muszą zwrócić sięgają rzędu kilku milionów złotych. Takie sprawy przyczyniają się do nagłaśniania problemu, dzięki czemu wszelkie drogi do odzyskania pieniędzy z polisolokaty stają się prostsze i bardziej skuteczne.