Sąd Najwyższy w jednej z ostatnich spraw wydał rozstrzygnięcie ( uchwała z 22 lipca 2020 r., sygn. akt III CZP 31/19), według którego poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała, może domagać się odszkodowania z tytułu sprawowania nad nim nieodpłatnej opieki przez osoby bliskie. Podjęta uchwała jest bardzo korzystna dla wielu zwykłych ludzi którym zakłady ubezpieczeń odmówiły wypłaty odszkodowania.

INTERPRETACJA NA KORZYŚĆ POSZKODOWANYCH

Omawiana sprawa dotyczyła interpretacji art. 444 par. 1 kodeksu cywilnego, który stanowi, że w razie uszkodzenia ciała naprawienie szkody obejmuje wszystkie wynikłe z tego tytułu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien zapewnić poszkodowanemu środki niezbędne do pokrycia kosztów leczenia, przygotowania do innego zawodu i inne. Wątpliwość jednak pojawiała się w przypadku sprawowania nieodpłatnej opieki przez osoby bliskie i należnego w tym przypadku ekwiwalentu. Sąd Najwyższy stwierdził, że kłopot z rozbieżnymi stanowiskami ubezpieczycieli był spowodowany tym, że pojęcie „wszelkie wynikłe koszty” zawarte w powyższym paragrafie było niedookreślone. Sąd po przeanalizowaniu orzecznictwa doszedł do konkluzji, że nieodpłatna opieka nad poszkodowanym, niezależnie od tego, czy świadczona jest przez członka rodziny, czy przez inną osobę, wymaga zrekompensowania za pomocą odszkodowania stanowiącego ekwiwalent wartości pracy wykonanej przez opiekuna a pamiętać trzeba, ze ekwiwalent ten wynosi, w zależności od miasta – ok 20 zł za jedną godzinę faktycznej pomowcy. Przy poważniejszych urazach, gdzie członkowie rodziny pomagają bliskim po kilka godzin, mówimy o ok 100 zł dziennie, czyli 3.000 zł miesięcznie! Są to kwoty naprawdę spore.

WYKORZYSTAJ KORZYSTNE MOŻLIWOŚCI

Dzięki powyższemu wyrokowi prawnicy w sprawach o odszkodowanie będą mogli się powoływać na korzystne dla poszkodowanych rozstrzygnięcie. Odszkodowania w sprawach, które do tej pory były wątpliwe z uwagi na różną interpretację tego samego paragrafu przez sądy, będą mieć krótszą i prostą drogę dla poszkodowanych w osiągnięciu korzystnego dla nich wyroku. Jeśli znalazłeś się w podobnej do opisanej sytuacji, masz wątpliwości czy należy Ci się odszkodowanie, nie zwlekaj, skorzystaj z pomocy specjalistów, zapraszamy do kontaktu!

MASZ PYTANIA?

SKONTAKTUJ SIĘ  Z NAMI I SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ KONSULTACJI.

tel. +48 42 632 87 52 lub +48 22 230 26 44 lub +48 42 715 80 88
e-mail: biuro@solvia.pl