Odszkodowanie za wypadek na boisku lub placu zabaw

Wypadków na boisku lub placu zabaw  nie można z góry przewidzieć, gdyż korzystając z obiektu lub urządzenia przeznaczonego do aktywnej zabawy, mamy przekonanie, że są one utrzymane w prawidłowym stanie technicznym i całkowicie bezpieczne. Niestety, rzeczywistość czasem okazuje się inna, a miła zabawa może skończyć się bardzo źle.

Właściciel boiska lub placu zabaw ponosi odpowiedzialność za zasadzie winy (art. 415 kodeksu cywilnego) za te szkody materialne i niematerialne, które powstały w wyniku jego działań czy zaniedbań. Jeśli do wypadku doszło z powodu np. źle przygotowanego boiska możemy ubiegać się o odszkodowanie od właściciela obiektu. Pamiętajmy, że musimy mieć dowody stwierdzające winę właściciela.

Wypadek na boisku 

W ostatnio toczącej się sprawie w Sądzie Rejonowym w Świdnicy, matka poszkodowanego chłopca, za wypadek na boisku obwiniła właściciela terenu – Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Zarzuciła, że boisko było w złym stanie technicznym, posiadała ubytki i dziury, które były wybiórczo naprawiano przez zasypywanie ich piaskiem. Sąd Rejonowy w Świdnicy stwierdził, że właściciel terenu dopuścił się zaniedbania w utrzymaniu boiska w należytym stanie. Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy z 26 października 2018 r. sygn. akt IC 459/17 właściciel terenu, a co za tym idzie jego ubezpieczyciel odpowiada za skutki upadku i ma zapłacić na rzecz poszkodowanego chłopca 20 tys. zł zadośćuczynienia.

Żądaj odszkodowania 

Za wypadek na boisku lub placu zabaw, można dochodzić następujących roszczeń:

  • zadośćuczynienia, którego zadaniem jest zrekompensowanie wszelkich krzywd niematerialnych, takich jak np. cierpienie fizyczne i psychiczne,
  • odszkodowania na pokrycie kosztów poniesionych w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia,
  • zwrotu kosztów leczenia.

Uzyskanie odszkodowanie wymaga od pozywającego solidnego przygotowania się do sprawy. Aby skutecznie dojść swoich praw, najlepiej skorzystać z profesjonalnego wsparcia doświadczonej kancelarii odszkodowawczej.

MASZ PYTANIA?

SKONTAKTUJ SIĘ  Z NAMI I SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ KONSULTACJI.

tel. +48 42 632 87 52 lub +48 22 230 26 44 lub +48 42 715 80 88
e-mail: biuro@solvia.pl