322 tys zł. ZA POŚLIZGNIĘCIE NA CHODNIKU

Sąd Okręgowy w Łodzi przyznał 322 tys. złotych kobiecie, która poślizgnęła się na chodniku. Jak podaje portał o2.pl, zdarzenie miało miejsce, kiedy kobieta zmierzała do spółdzielni zapłacić za mieszkanie. Sąd uznał, że kobieta będąca już w podeszłym wieku wymaga całodobowej opieki. Rekompensatę dla seniorki zapłacić ma firma, do której obowiązków należało sprzątanie i odśnieżanie terenu spółdzielni.

BLISCY POZYWAJĄ SPÓŁDZIELNIĘ I FIRMĘ SPRZĄTAJĄCĄ

Kobieta po upadku czuła się na tyle dobrze, że poszła nawet do spółdzielni zapłacić czynsz, a następnie wróciła do domu. Dopiero z czasem jej stan zaczął się pogarszać. Kobieta w końcu trafiła do szpitala, gdzie okazało się, że ma krwiaka śródczaszkowego i częściowy niedowład. Kobieta straciła pamięć oraz umiejętność czytania i ostatecznie trafiła do całodobowej placówki opiekuńczej. Bliscy kobiety pozwali spółdzielnię oraz firmę sprzątającą o zadośćuczynienie. Spółdzielnia przed sądem dowiodła jednak, że obowiązek sprzątania i odśnieżania przekazała firmie sprzątającej i to na niej spoczywał obowiązek utrzymania czystości. Sąd Okręgowy w Łodzi uznał, że skala cierpień jakie doznała kobieta uzasadniają przyznanie odszkodowania od firmy sprzątającej i zasądził rekordowe zadośćuczynienie.

KTO ODPOWIADA ZA STAN CHODNIKA?

Podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie chodnika w należytym stanie jest właściciel nieruchomości. Może być nim zarówno gmina, osoba prywatna, firma lub instytucja.
Należy pamiętać, że każde roszczenie trzeba udokumentować. Domagający się odszkodowania musi wykazać zarówno swą szkodę, jak i winę sprawcy. Dlatego warto zadbać o dowody.

ŻĄDAJ ODSZKODOWANIA, ZAUFAJ SPECJALISTOM

Osoba, która uległa wypadkowi na nieodśnieżonym, oblodzonym, ubłoconym czy w inny sposób zanieczyszczonym chodniku, ma zatem prawo rościć o:
– odszkodowanie – w tym za koszty leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, koszty utraconych przedmiotów oraz za utracone dochody wskutek niemożności wykonywania pracy,
– zadośćuczynienie – za odniesiony ból, cierpienie, krzywdę,
– rentę – może być przyznana, gdy w wyniku wypadku poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy.

MASZ PYTANIA?

SKONTAKTUJ SIĘ  Z NAMI I SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ KONSULTACJI.

tel. +48 42 632 87 52 lub +48 22 230 26 44 lub +48 42 715 80 88
e-mail: biuro@solvia.pl