ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK NA BASENIE

Miasto Zamość musi zapłacić 40 000 PLN zadośćuczynienia dziewczynie, która poślizgnęła się na miejskim basenie i złamała bark oraz ramię. Jak donosi portal prawo.pl, zgodnie z Wyrokiem Sądu Rejonowego w Zamościu z dn. 12 luty 2019 sygn. akt I C 112/15, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu, czyli operator basenu nie zapewnił odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na tamtejszym basenie.

POSZKODOWANA NIE PRZYCZYNIŁA SIĘ DO WYPADKU

Jak donosi portal prawo.pl do wypadku doszło w maju 2014 roku, kiedy poszkodowana miała 10 lat. Rodzicie dziewczynki twierdzili, że na basenie nie było mat antypoślizgowych co doprowadziło do wypadku. Skierowali sprawę do Sądu i zażądali od miasta Zamość kwoty 50 tys. złotych zadośćuczynienia za cierpienia psychiczne i fizyczne ich dziecka. Miasto nie zgodziło się z takim twierdzeniem i w swojej obronie podnosiło, że dziewczynka poślizgnęła się biegnąc, co było wbrew regulaminowi basenu. Sąd rejonowy ustalił z pomocą biegłych, że na basenie znajdują się płytki antypoślizgowe klasy B. Uznał jednak, że miasto Zamość ponosi wyłączną odpowiedzialność za wypadek dziewczynki i przyznał kwotę 40 tys. złotych tytułem zadośćuczynienia. Jako podstawę prawną, sąd wskazał zasadę ryzyka – art. 435 par 1 Kodeksu cywilnego. Przepis ten opisuje odpowiedzialność przedsiębiorstwa wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody np. wody, pary, gazu, wody, paliw płynnych itp. W ocenie sądu, kryty basen jest takim właśnie zakładem, gdyż siły natury stanowią siłę napędową tego zakładu, a bez nich jego funkcjonowanie jest niemożliwe. Basen i zjeżdżalnie nie mogły funkcjonować bez użycia wody. Sąd stwierdził, że przyczyną upadku powódki było korzystanie przez nią z infrastruktury krytej pływalni. Zachodzi więc normalny związek przyczynowy pomiędzy ruchem zakładu a szkodą.  Jednocześnie poszkodowanej nie można przypisać winy za zdarzenie wskutek tego, że nie zastosowała się do regulaminu pływalni. Małoletnia w chwili wypadku nie miała ukończonych 13 lat, a zatem nie ponosi odpowiedzialności na zasadzie winy.

ŻĄDAJ ODSZKODOWANIA

Za wypadek na basenie, można dochodzić następujących roszczeń:

– zadośćuczynienia, którego zadaniem jest zrekompensowanie wszelkich krzywd niematerialnych, takich jak np. cierpienie fizyczne i psychiczne,

– odszkodowania na pokrycie kosztów poniesionych w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia,

– zwrotu kosztów leczenia.

Uzyskanie odszkodowanie wymaga od pozywającego solidnego przygotowania się do sprawy. Aby skutecznie dojść swoich praw, najlepiej skorzystać z profesjonalnego wsparcia doświadczonej kancelarii odszkodowawczej.

MASZ PYTANIA?

SKONTAKTUJ SIĘ  Z NAMI I SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ KONSULTACJI.

tel. +48 42 632 87 52 lub +48 22 230 26 44 lub +48 42 715 80 88
e-mail: biuro@solvia.pl