ODSZKODOWANIE ZA OPÓŹNIONY LOT

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w jednym ze swoich ostatnich wyroków (C-502/18 ) zajął stanowisko w sprawie roszczeń jedenastu klientów spółki České aerolinie. Z wyroku wynika, że przy lotach łączonych w ramach jednej rezerwacji, odszkodowanie na rzecz pasażerów, którzy doznali dużego opóźnienia po zakończeniu drugiego lotu, musi zapłacić przewoźnik lotniczy, który realizował pierwszy lot, choć to nie z jego winy doszło do opóźnienia.

LOTY ŁĄCZONE W RAMACH JEDNEJ REZERWACJI

Opisywana sprawa dotyczy rezerwacji lotu z Pragi do Bangkoku przez Abu Zabi. Rezerwacja została dokonana u przewoźnika České aerolinie, który realizował pierwszy etap lotu do Bangkoku i został on zrealizowany bez żadnych opóźnień.  Dalszą cześć podróży do Bangkoku przejął Etihad Airways, przewoźnik spoza Unii Europejskiej i lot zakończył się  z trzygodzinnym opóźnieniem. Tak znaczne opóźnienie stanowi podstawę do wypłaty odszkodowania na rzecz pasażerów na mocy unijnego rozporządzenia ustanawiającego zasady odszkodowania w przypadku dużego opóźnienia lotów. W związku z powyższym czescy pasażerowie wytoczyli powództwo przeciwko spółce České aerolinie. Czeska spółka kwestionowała jednak swoją odpowiedzialność z związku z tym, że opóźnienie miało miejsce, gdy drugi etap lotu realizowany przez innego przewoźnika.

 ZA OPÓŹNIENIE ODPOWIADA PRZEWOŹNIK

Sąd miejski w Pradze rozpatrujący spór skierował do Trybunału Sprawiedliwości pytanie prejudycjalne w tej sprawie. Według Trybunału Sprawiedliwości stwierdził, że obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz pasażerów spoczywa wyłącznie na obsługującym dany lot przewoźniku lotniczym. České aerolinie jest, co do zasady, zobowiązana do zapłaty przewidzianego w  rozporządzeniu odszkodowania z powodu dużego opóźnienia, nawet jeżeli do tego dużego opóźnienia doszło podczas lotu z Abu Zabi do Bangkoku, który realizował Etihad Airways. W ramach lotów z jednym lub kilkoma połączeniami, będących przedmiotem jednej rezerwacji, obsługujący przewoźnik lotniczy, który wykonał pierwszy lot, nie może zasłaniać się nieprawidłowym wykonaniem późniejszego lotu obsługiwanego przez inną firmę. Trybunał dodał, że przewoźnik, który wypłaci odszkodowanie ma prawo żądać rekompensaty od swojego partnera, który zawinił opóźnieniu łączonego lotu.

TWÓJ LOT BYŁ SPÓŹNIONY? SKORZYSTAJ Z DOŚWIADCZONEJ KANCELARII I WALCZ O ODSZKODOWANIE

Prawnicy naszej kancelarii od lat pomagają w dochodzeniu roszczeń, a nasze sprawy często kończyły się przyznaniem wysokich odszkodowań. Jeśli czują się Państwo pokrzywdzeni przez linie lotnicze zapraszamy na skorzystanie z bezpłatnej konsultacji, gdzie dowiecie się Państwo o możliwościach prawnych jakie można zastosować w danej sprawie i związanych z tym odszkodowaniach.

MASZ PYTANIA?

SKONTAKTUJ SIĘ  Z NAMI I SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ KONSULTACJI.

tel. +48 42 632 87 52 lub +48 22 230 26 44 lub +48 42 715 80 88
e-mail: biuro@solvia.pl