ODSZKODOWANIA ZA USZKODZENIE AUTA NA DZIURAWEJ DRODZE

Stan polskich dróg stale się polepsza, jednak wciąż wiele z nich  jest dziurawych jak szwajcarski ser. Co robić, gdy uszkodzimy auto na dziurawej drodze? Czy należy nam się odszkodowanie? Oczywiście, pod warunkiem, że wykażemy, że zarządca drogi niewłaściwie monitoruje stan drogi i odpowiednio nie zabezpieczy wyrwy lub dziury na drodze. W takiej sytuacji ubezpieczyciel gminy lub innego zarządcy musi zapłacić odszkodowanie. Gminy jednak często kwestionują taki stan rzeczy i wiele spraw kończy się w sądzie. Ostatnio Sąd Rejonowy w Olsztynie zajął stanowisko w jednej z takich spraw.

UBEZPIECZYCIEL GMINY MUSI ZAPŁACIĆ ZA USZKODZONE AUTO

Jak donosi portal rp.pl Sąd zabrał głos w sprawie uszkodzenia samochodu należącego do spółki X, które powstało po najechaniu na nieoznakowaną wyrwę na drodze. Towarzystwo ubezpieczeniowe odmówiło wypłaty odszkodowania z winy gminy, wskazując, że gmina zleciła obowiązek utrzymania właściwego stanu dróg zewnętrznej firmie, a dodatkowo nie jest możliwy stan ustawicznego utrzymania bezpieczeństwa wszystkich dróg publicznych.

Sąd Rejonowy w Olsztynie nie podzielił jednak tego zdania i nakazał wypłatę żądanej kwoty. W uzasadnieniu podał, że podstawę odpowiedzialności pozwanego stanowi art. 416 w związku z art. 822 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym osoba prawna jest obowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej z winy jej organu. Sąd uznał, że gmina nie wywiązała się z obowiązku dochowania należytej staranności, która polegała na braku właściwego monitorowania stanu drogi.  Sąd w Olsztynie odniósł się również do faktu iż gmina zleciła utrzymanie stanu dróg zewnętrznemu wykonawcy. Jak wykazano, w umowie pomiędzy gminą a firmą, nie było zapisów odnośnie monitorowania stanu nawierzchni. Tym samym obowiązek ten spoczywał tylko i wyłącznie na gminie.

SKORZYSTAJ Z POMOCY FACHOWCÓW

Jak można zauważyć w powyższym przykładzie, kwestie roszczeń odszkodowawczych są zawsze zawiłymi zagadnieniami, a w sporach z towarzystwami ubezpieczeniowymi najlepiej skorzystać z fachowej i doświadczonej pomocy prawnej.

Jeśli znaleźliście się Państwo w podobnej sytuacji zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji z prawnikami specjalizującymi się w sprawach odszkodowawczych.

MASZ PYTANIA?

SKONTAKTUJ SIĘ  Z NAMI I SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ KONSULTACJI.

tel. +48 42 632 87 52 lub +48 22 230 26 44 lub +48 42 715 80 88
e-mail: biuro@solvia.pl