ODSZKODOWANIE ZA NIEUDANY URLOP

Kupując wycieczkę w biurze podróży mamy prawo oczekiwać, że organizator wywiąże się w całości z podjętych zobowiązań, a jego świadczenia będą cechowały się określoną jakością. Wycieczka kupiona w biurze podróży może w rzeczywistości jednak znacznie różnić się od atrakcyjnej oferty, na podstawie której podjęliśmy decyzję o zawarciu umowy.

BIURO PODRÓŻY ZAPŁACI ODSZKODOWANIE

W ostatnio toczącej się sprawie przed Sądem Okręgowym w Olsztynie, turysta domagał się od jednego z biur podróży odszkodowanie za zmarnowany urlop i niezgodne z umową warunki hotelowe. Zdaniem turysty, po hotelu biegały karaluchy, podłogi oraz ściany na korytarzu prowadzącym do pokoju były brudne, łazienka była zawilgocona, a z sufitu sypał się tynk. W konsekwencji zignorowania jego skarg przez biuro podróży, zdecydował się na zmianę hotelu na swój koszt, a po powrocie do Polski skierował sprawę do sądu. Sąd stwierdził, na podstawie m.in. dokumentacji fotograficznej, że umowa nie została należycie wykonana, bo wbrew umowie warunki hotelowe odbiegały od ogólnie przyjętych dla standardu czterogwiazdkowego, nawet lokalnej kategorii. W związku z powyższym, Sąd Okręgowy w Olsztynie w wyroku z 18 grudnia 2018 sygn. akt IX Ca 978/18, przyznał odszkodowanie oraz uwzględnił roszczenie o zadośćuczynienie. Jako podstawę prawną zasądzonego odszkodowania i zadośćuczynienia sąd wskazał art. 11 a ustawy z 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych.

JAK ZACHOWAĆ JEŚLI PODOBNA SYTUACJA PRZYTRAFI SIĘ NAM?

Wszelkie niedogodności powinniśmy niezwłocznie zgłaszać do rezydenta hotelu, w którym przebywamy. Jeśli jednak problem nie zostanie rozwiązany, należy złożyć reklamację do biura podróży. Można to zrobić już w trakcie trwania wycieczki, a najpóźniej w ciągu 30 dni od jej zakończenia. Trzeba skontaktować się z organizatorem telefonicznie lub mailowo i żądać rekompensaty już od pierwszych minut pobytu w hotelu, gdy tylko zobaczymy, że jego standard różni się od tego z oferty. Należy dokładnie udokumentować na fotografiach, filmach wszystkie nieprawidłowości oraz zadbać o zeznania świadków. Biuro podróży powinno podjąć działania zmierzające do usunięcia lub minimalizacji nieprawidłowości. Niezadowolony uczestnik wycieczki może też domagać się odszkodowania. Jeśli znaleźliście się Państwo w podobnej sytuacji lub potrzebujecie pomocy prawnej – zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Jeśli chcielibyście Państwo zasięgnąć informacji na temat na temat sporów prawnych z ubezpieczycielem, zapraszamy na bezpłatną konsultację.

MASZ PYTANIA?

SKONTAKTUJ SIĘ  Z NAMI I SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ KONSULTACJI.

tel. +48 42 632 87 52 lub +48 22 230 26 44 lub +48 42 715 80 88
e-mail: biuro@solvia.pl