ODSZKODOWANIA MOŻNA ŻĄDAĆ DO KOŃCA ŻYCIA

Poszkodowany w wypadku może żądać zadośćuczynienia za powstałe szkody na ciele i zdrowiu, ale również w przyszłości, gdyby ujawniły się kolejne powikłania. W praktyce roszczenie się nie przedawnia i można z nim występować np. po kilkudziesięciu latach, jeśli schorzenie się wtedy ujawni. Taki wniosek płynie z jednego z najnowszych wyroków Sądu Najwyższego (Sygnatura akt: V CSK 558/17) o czym poinformował portal rp.pl

ZANIŻONE ODSZKODOWANIE

W opisywanej sprawie, Jan P. prowadzący działalność gospodarczą polegającą na szkoleniu kierowców, uległ wypadkowi próbując zatrzymać szkoloną przez siebie kobietę, która straciła panowanie nad prowadzonym samochodem. Wskutek wypadku, przeszedł trzy operacje i zażądał od kobiety i ubezpieczyciela 130 tys. zł zadośćuczynienia i ustalenia ich odpowiedzialności za przyszłe następstwa wypadku. Ubezpieczyciel wycenił szkodę na 55 tys. zł, a następnie dodatkowo pomniejszył ją o 60%. Poszkodowany odwołał się do Sądu Okręgowego, który nie zwiększył kwoty odszkodowania. Z kolei Sąd Apelacyjny w Katowicach zasądził 36 tys. zł ze względu na dobry stan majątkowy sprawczyni wypadku. Sąd Najwyższy natomiast, zakwestionował wysokość wcześniejszych orzeczeń, ale przede wszystkim ustalił odpowiedzialność pozwanych na przyszłość.

Jak wskazała sędzia Sądu Najwyższego Bogumiła Ustjanicz – Trudności dowodowe z biegiem lat narastają, zatem przesądzenie w wyroku zasądzającym odszkodowanie także odpowiedzialności pozwanego za szkody mogące powstać w przyszłości, zwalnia poszkodowanego z obowiązku udowodnienia istnienia wszystkich przesłanek odpowiedzialności sprawcy czy ubezpieczyciela, na którym taka odpowiedzialność ciąży.

ZAUFAJ PRAWNIKOM SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRAWACH ODSZKODOWAWCZYCH

Wyroki sądów niższych instancji nie zamykają drogi do rozstrzygnięcia sprawy i uzyskania odszkodowania w wysokości adekwatnej do powstałych szkód. Wystarczy skorzystać z usług prawników specjalizujących się w sprawach odszkodowawczych by zapewnić właściwą reprezentację przed sądem. Prawnicy naszej kancelarii od lat pomagają w uzyskania odszkodowań, których rozstrzygnięcia kończyły się przyznaniem wysokich odszkodowań. Jeśli potrzebują Państwo pomocy w sprawach związanych z uzyskaniem zadośćuczynienia za powstałe szkody, zapraszamy na skorzystanie z bezpłatnej konsultacji.

MASZ PYTANIA?

SKONTAKTUJ SIĘ  Z NAMI I SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ KONSULTACJI.

tel. +48 42 632 87 52 lub +48 22 230 26 44 lub +48 42 715 80 88
e-mail: biuro@solvia.pl