NIE TYLKO ODSZKODOWANIE, ALE TEŻ ZADOŚĆUCZYNIENIE

Poszkodowanemu przez śmierć bliskiego należy się oprócz odszkodowania również zadośćuczynienie. Wskutek spowodowania śmierci, bliscy ofiary doznają nie tylko materialnej szkody, ale też krzywdy moralnej i cierpienia – i za to należy im się rekompensata. Takie stanowisko zajął w jednym wyroków Sąd Najwyższy.

EWOLUCJA ORZECZNICTWA

Od 4 sierpnia 2008 r. przywrócono do polskiego prawa możliwość zasądzenia zadośćuczynienia za krzywdy moralne (nowy art. 446 § 4 k.c.). Kwestią sporną była dopuszczenie zadośćuczynienia, gdy do śmierci doszło przed wprowadzeniem nowej regulacji. Sprawę rozstrzygnął wyrok Sądu Najwyższego z 2010 roku. Sąd Najwyższy stwierdził, że „Najbliższemu członkowi rodziny zmarłego przysługuje na podstawie art. 448 k.c. w związku z art. 24 § 1 k.c. zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, gdy śmierć nastąpiła na skutek deliktu, który miał miejsce przed 3 sierpnia 2008 r.”. Powyższą linię orzecznictwa potwierdziła również późniejsza uchwała Sądu Najwyższego z 7 listopada 2012 r. (III CZP 67/12), która stwierdza, że zakład ubezpieczeń winien z polisy OC wypłacić bliskim ofiary śmiertelnej wypadku nie tylko stosowne odszkodowanie, ale i zadośćuczynienie za krzywdę moralną obciążającą bliskich ofiary wypadku. Wcześniej sądy zazwyczaj przyznawały odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej utożsamiając je z kwestią zadośćuczynienia za doznane krzywdy moralne. Dzięki powyższym uchwałom, nastąpiła ewolucja orzecznictwa i obecnie nie ma podstaw do utożsamiania tych dwóch odrębnych roszczeń.

KORZYSTAJ Z NOWYCH MOŻLIWOŚCI

Obecnie żądanie zadośćuczynienia za krzywdy moralne doznane wskutek śmierci osoby bliskiej ma solidną i odrębną podstawa prawną. Aby doprowadzić sprawę do korzystnego wyroku niezbędne będzie jednak dobre przygotowanie się do sprawy i właściwe poprowadzenie sprawy w sądzie. W tym celu najlepiej skorzystać z profesjonalnego wsparcia doświadczonej kancelarii odszkodowawczej.

MASZ PYTANIA?

SKONTAKTUJ SIĘ  Z NAMI I SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ KONSULTACJI.

tel. +48 42 632 87 52 lub +48 22 230 26 44 lub +48 42 715 80 88
e-mail: biuro@solvia.pl