Ferie zimowe to świetna okazja dla miłośników białego szaleństwa, aby aktywnie spędzić czas w górach. Coraz więcej Polaków deklaruje umiejętność jazdy na nartach bądź snowboardzie, a wypoczynek w ciepłych krajach zamienia na pięknie naśnieżone górskie stoki, zarówno te krajowe, jak i zagraniczne. Zapaleni narciarze i snowboardziści na długo przed rozpoczęciem sezonu kompletują sprzęt, ale czy pamiętają o swoim zdrowiu i zabezpieczeniu przed ewentualnym wypadkiem?

Deska, narty, kask, buty, gogle, wiązania… lista sprzętu do skompletowania może być długa, bez względu na to czy na stoku stawiamy pierwsze kroki, czy jesteśmy mistrzami szusowania po białym puchu. Stopień naszych umiejętności może mieć wpływ na satysfakcję z jazdy, ale wraz z większą pewnością poruszania się po stoku, wzrasta ryzyko wypadków i kontuzji. Jak powinniśmy zabezpieczyć się przed wyjazdem, żeby przy ewentualnym wypadku, koszty naszych ferii nie wzrosły kilkukrotnie? Kluczowe jest odpowiednie ubezpieczenie.

Wyjazd na narty lub snowboard – pamiętaj o ubezpieczeniu

Uprawianie wszelkiego rodzaju sportów, w tym również sportów zimowych, zwiększa ryzyko kontuzji związanych z konkretną aktywnością, jak również strat finansowych dotyczących chociażby sprzętu, czy opłat związanych z wyjazdem.

Firmy ubezpieczeniowe proponują nam rozmaite pakiety ubezpieczeniowe związane z zimowym wypoczynkiem i uprawianiem sportów, ale czy wiemy na co należy zwrócić uwagę?

Przede wszystkim należy sprawdzić w jaki sposób ubezpieczyciel definiuję jazdę na nartach i snowboardzie. Trzeba zwrócić uwagę na to, że standardowe ubezpieczenie obejmuje jazdę na nartach lub snowboardzie wyłącznie po oznaczonych i przeznaczonych do tego szlakach. Jakiekolwiek odstępstwo od tej reguły może zostać uznane za uprawianie sportu podwyższonego ryzyka, bądź sportu ekstremalnego. Wówczas nie mamy szans na odszkodowanie z takiej polisy. Jeśli więc zamierzamy zboczyć z wyznaczonego szlaku i spróbować swoich sił na „dzikich” stokach, warto pomyśleć o rozszerzeniu ubezpieczenia.

Narty i snowboard za granicą. Czy w UE wystarczy EKUZ?

snowboard_ubezpieczenie

Planując wyjazd na narty lub snowboard za granicą możemy zadać sobie pytanie, czy muszę kupować ubezpieczenie turystyczne skoro posiadam Europejską Kartę Ubezpieczenia Społecznego (EKUZ).

Otóż, EKUZ daje nam możliwość korzystania z opieki medycznej na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTA, ale w ograniczonym zakresie i w przypadku losowego zdarzenia na stoku może nie wystarczyć. Karta EKUZ gwarantuje nam bowiem leczenie w nagłych sytuacjach i podczas choroby, ale w ramach publicznego systemu ubezpieczeń danego kraju. Nie zapewnia ona jednak zupełnie darmowej opieki medycznej i w zależności od kraju, na terenie którego przebywamy, możemy liczyć się z różnymi dodatkowymi kosztami, przykładowo za dzień pobytu w szpitalu, transport karetką, czy koszt akcji ratunkowej. Takie wydatki może nam pokryć polisa turystyczna.

Ubezpieczenie turystyczne – co powinna zawierać polisa

Polisa turystyczna nie ogranicza się do jednej składowej, a powinna brać pod uwagę ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia za granicą, assistance, kosztów akcji ratowniczej i poszukiwawczej, odpowiedzialności cywilnej, czy ubezpieczenia sprzętu i bagażu. Przy okazji wypadku na nartach bądź snowboardzie powinniśmy się liczyć m.in. z kosztami związanymi z:

 • powypadkowym leczeniem obrażeń ciała;

 • leczeniem zachorowań;

 • transportem medycznym;

 • akcją ratowniczą i poszukiwawczą;

 • towarzyszeniem osób bliskich po wypadku;

 • zadośćuczynieniem bądź odszkodowaniem w przypadku winy po nasze stronie;

 • naprawą bądź zakupem nowego sprzętu;

 • wykupionymi karnetami zjazdowymi;

 • innymi dodatkowymi wydatkami.

Ubezpieczenie turystyczne powinno składać się więc z poniższych elementów:

 • NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z uprawianiem sportu;

 • KL/KLZ – ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą oraz związane z nimi świadczenia pomocowe;

 • OC – odpowiedzialność cywilna – odszkodowania wypłacane jest osobie, której wyrządziliśmy szkodę materialną;

 • Ubezpieczenie kosztów transportu poszkodowanego;

 • Ubezpieczenie kosztów akcji ratunkowej i poszukiwawczej;

 • Ubezpieczenie sportów podwyższonego ryzyka lub sportów ekstremalnych;

 • Ubezpieczenie sprzętu sportowego i bagażu;

 • Assistance – inne świadczenia pomocowe. Zakres ochrony zależy od wykupionego pakietu;

 • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z uczestnictwa w wyjeździe i wcześniejszego powrotu.

Piłeś nie jedź! Również na stoku

Należy pamiętać o tym, że firmy ubezpieczeniowe nie pokryją kosztów związanych z wypadkiem, jeśli powstał on w wyniku, lub był następstwem spożywania alkoholu. Do grzanego piwa bądź wina lepiej więc zasiąść po skończonych zjazdach, inaczej możemy pozbawić się ochrony z wykupionej polisy ubezpieczeniowej, nie wspominając o tym, że możemy stanowić zagrożenie na stoku. Nawet minimalne wskazanie alkomatu, może być powodem do odmowy odszkodowania z ubezpieczenia.