JEDNA TRAGEDIA, DWA ODSZKODOWANIA

W maju 2004r. w życiu rodziny P. wydarzyła się tragedia. W wypadku samochodowym zginęła matka dwójki nastolatków – Agnieszki i Marcina. W związku z tą sprawą Towarzystwo Ubezpieczeniowe, dopiero po wyroku Sądu Rejonowego wypłaciło obojgu z rodzeństwa 25 tys. zł tytułem pogorszenia sytuacji życiowej. Po kilku latach weszły w życie nowe przepisy, a dokładnie art. 446 par 4. k.c., umożliwiający dochodzenie odszkodowania za doznaną krzywdę.

ODSZKODOWANIE ZA ŚMIERĆ BLISKIEJ OSOBY NIE BLOKUJE MOŻLIWOŚCI ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA DOZNANE KRZYWDY

Rodzeństwo, po wejściu w życie nowych przepisów, zdecydowało się ubiegać się o odszkodowanie za doznaną krzywdę od ubezpieczyciela w wysokości 100 tys zł. Jak donosi portal gazetaprawna.pl, sprawa trafiła do Sądu I instancji, gdzie uznano roszczenia, ale w kwocie o ponad połowę niższej. W II instancji, Sąd Apelacyjny w Katowicach uchylił wyrok I instancji i wydał postanowienie kasujące cały proces. W uzasadnieniu Sąd podał, że rodzeństwo żąda odszkodowania w sprawie w której zostały przyznane świadczenia i żądanie o kolejne odszkodowania jest bezzasadne. Finał sprawy miał miejsce dopiero w Sądzie Najwyższym do którego zostały zaskarżone wcześniejsze wyroki. Sąd Najwyższy uchylił wcześniejsze wyroki i zarządził ponowne rozpatrzenie sprawy. Sąd postanowieniem z 13 czerwca 2019 r., sygn. akt V CSK 295/18. orzekł, że aby mówić o braku możliwości dochodzenia roszczenia w takim wypadku, musi zaistnieć tożsamość nie tylko stanu faktycznego sprawy, ale też tożsamość roszczeń. A tej drugiej być nie mogło.

Roszczenie o zadośćuczynienie za krzywdę spowodowaną naruszeniem dobra osobistego w postaci zerwania więzi rodzinnych z matką jest rodzajowo odmienne od roszczenia odszkodowawczego w związku z pogorszeniem sytuacji życiowej poszkodowanych. Zadośćuczynienie to nie tylko ma inną podstawę prawną, ale też jest oderwane od sytuacji majątkowej poszkodowanego. Ma bowiem inny cel: złagodzenie cierpień związanych z utratą życia przez bliską osobę –  powiedziała sędzia SN Joanna Misztal-Konecka.

NIEKORZYSTNY WYROK SĄDU – NIC STRACONEGO, SKORZYSTAJ Z DOŚWIADCZONEJ KANCELARII

Powyżej opisywany przykład pokazuje dobitnie, że aby uzyskać korzystny wyrok w ważnej dla nas sprawie, nie rzadko jej finał znajdzie się dopiero w orzeczeniach Sądu Najwyższego. Warto by w walce o uzyskanie odszkodowania z korzystać z fachowej i doświadczonej pomocy prawnej, która wskaże kolejne kroki w postępowaniu na drodze do przyznania odszkodowania.   Prawnicy naszej kancelarii od lat pomagają w dochodzeniu roszczeń, a nasze sprawy często kończyły się przyznaniem wysokich odszkodowań. Jeśli znajdują się Państwo w podobnej sytuacji, zapraszamy na skorzystanie z bezpłatnej konsultacji.

MASZ PYTANIA?

SKONTAKTUJ SIĘ  Z NAMI I SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ KONSULTACJI.

tel. +48 42 632 87 52 lub +48 22 230 26 44 lub +48 42 715 80 88
e-mail: biuro@solvia.pl