Biegły sądowy został skazany na odszkodowanie w wysokości 80 tysięcy złotych za wystawienie wadliwej opinii. Sąd Apelacyjny w Katowicach orzekł, że biegły ponosi indywidualną odpowiedzialność odszkodowawczą za swoją opinię na podstawie art. 233 kodeksu karnego. To pierwsze takie orzeczenie w Polsce i otwiera nową drogę dla pokrzywdzonych przez nierzetelne ekspertyzy do dochodzenia roszczeń. Wcześniej sądy przyznawały odszkodowania od rzeczoznawców za wadliwe operaty szacunkowe, ale nie dotyczyło to biegłych sądowych. Biegły, który wystawił wadliwą opinię, musiał zapłacić odszkodowanie poszkodowanemu, który odmówił odbioru wykonanych prac budowlanych z uwagi na ich rażący błąd, co doprowadziło do sprzedaży nieruchomości poniżej jej wartości.

Wyrok sądu podnosi kwestię odpowiedzialności biegłych sądowych za ich wypowiedzi, a także wprowadza zmianę w terminie przedawnienia roszczeń. Sąd uznał, że w przypadku stwierdzenia winy biegłego w postaci zamiaru ewentualnego okres przedawnienia wynosi 20 lat, a nie 3 lata, jak jest to zazwyczaj w przypadku cywilnym. Wyrok ten może doprowadzić do kolejnych procesów przeciwko nierzetelnym biegłym, ale także zniechęcić ekspertów do pracy w charakterze biegłych.

Eksperci podkreślają, że konieczne jest zmienienie zasad wybierania biegłych i ich wynagradzania, aby przyciągnąć ekspertów z aktualną wiedzą i kwalifikacjami. Prace nad nową ustawą o biegłych trwają już ponad 20 lat, ale nadal nie została uchwalona. Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach wskazuje na potrzebę uregulowania sytuacji z biegłymi w Polsce i może spowodować otrzeźwienie wszystkich, w tym ustawodawców.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ KONSULTACJI W SPRAWIE ODSZKODOWAŃ?

SKONTAKTUJ SIĘ  Z NAMI !!

tel. +48 42 632 87 52 lub +48 42 307 20 20 lub +48 42 715 80 88

e-mail: biuro@solvia.pl