Jeżeli w trakcie pracy uległeś wypadkowi, wskutek którego doznałeś uszkodzenia ciała, pomożemy Ci uzyskać zarówno świadczenia wynikające z tytułu ubezpieczeń społecznych, jak i wszelkie możliwe świadczenia uzupełniające. Pamiętaj bowiem, że przysługuje Ci nie tylko renta czy jednorazowe odszkodowanie wypłacane przez ZUS w związku z wypadkiem przy pracy, ale także dalsze roszczenia od odpowiedzialnych za szkodę podmiotów.

Możliwe do uzyskania kwoty od sprawców szkód są co najmniej czterokrotnie wyższe niż to, co uzyskasz od ZUS.

Zadośćuczynienie za ból i cierpienie, którego wysokość zależy od rodzaju urazu, skali związanych z nim cierpień, jego skutków na przyszłość, czasu leczenia. Kwota ta wynosi od kilku do kilkuset tysięcy złotych.

Odszkodowanie za koszty leczenia

Jeżeli w związku z wypadkiem musisz ponosić dodatkowe koszty leczenia, nierefundowane przez NFZ, uzyskamy dla Ciebie zwrot tych pieniędzy. Jeżeli nie będzie stać Cię na konieczne leczenie, zażądamy wypłacenia pieniędzy z góry. Ubezpieczyciel zapłaci Ci za:
* wizyty lekarskie
* leki, opatrunki, zaopatrzenie ortopedyczne;
* konieczne specjalistyczne zabiegi i operacje;
* dojazdy do lekarzy czy sanatoriów.

Odszkodowanie z tytułu koniecznej opieki

Jeżeli Twój stan zdrowia wymaga, aby ktoś się tobą opiekował, pomagając w robieniu zakupów, przygotowaniu posiłków czy czynnościach higienicznych, uzyskamy dla Ciebie odszkodowanie z tego tytułu. Nie jest przy tym istotne, czy pomoc tę świadczy Ci ktoś obcy czy też członek najbliższej rodziny, ani nawet to, czy rzeczywiście za opiekę zapłaciłeś. Stawka wynosi od 5 do 7 zł za jedną godzinę opieki. W związku z tym możliwe do uzyskania są naprawdę wysokie kwoty.

Rentę z tytułu zwiększonych potrzeb

Jeżeli Twój uraz jest na tyle poważny, że nie wiadomo kiedy zakończysz leczenie, a ponosisz jego stałe koszty, uzyskamy dla Ciebie stałą miesięczną rentę na pokrycie wydatków związanych z zakupem leków, wizytami u lekarzy specjalistów (poza NFZ), dojazdami do lekarzy, opieką osób trzecich, itp.


Call Now ButtonDarmowa konsultacja