W latach 70 i 80 XX wieku Powszechny Zakład Ubezpieczeń oferował rodzicom zakup polis zaopatrzenia dzieci, których bieżące opłacanie miało zapewnić ubezpieczonym po kilkunastu latach znaczne kwoty z przeznaczeniem na nową drogę życia.

Jak się okazało, w latach na przełomie lat 80 i 90 w Polsce wystąpiła hiperinflacja i zjadła wszystkie odkładane na tych książeczkach pieniądze.

Obecnie, po dwudziestu latach, PZU na Życie S.A. proponuje wypłaty z tych polis po kilkaset złotych.

Pieniądze te oczywiście nie zapewniają możliwości wejścia z godnością w dorosłe życie, a taki przecież był cel tych umów. Jeżeli PZU na Życie S.A. zaproponowało Ci wypłatę z polisy posagowej: PAMIĘTAJ! NIE ODBIERAJ TYCH PIENIĘDZY i zgłoś się do SOLVIA Odszkodowania.

Nasi prawnicy skłonią PZU Życie S.A. do wypłaty wyższej kwoty a jeżeli ubezpieczyciel nie spełni naszych żądań, współpracujący z nami radca prawny skieruje sprawę do Sądu.

Wysokość uzyskiwanych świadczeń zależy od daty zawarcia polisy, czasu jej trwania i sumy ubezpieczenia.

Z naszego doświadczenia wiemy, że Sądy zasądzają od PZU Życie S.A. dla naszych Klientów od 2 000 do nawet 100 000 zł.


Call Now ButtonDarmowa konsultacja