Częstym skutkiem wypadków komunikacyjnych są różnorakie urazy zarówno o charakterze fizycznym (jak złamania nogi, urazy kręgosłupa, złamania ręki), a także szeroko rozumiane urazy psychiczne. Zarówno w sprawach bardzo poważnych urazów, prowadzących do kalectwa, jak i w sprawach drobniejszych zawsze możesz uzyskać finansowe wynagrodzenie za swoje cierpienie.

W związku z doznanymi urazami uzyskamy dla Ciebie: zadośćuczynienie za ból i cierpienie, którego wysokość zależy od rodzaju urazu, skali związanych z nim cierpień, jego skutków na przyszłość, czasu leczenia. Kwota ta wynosi od kilku do kilkuset tysięcy złotych.

Odszkodowanie za koszty leczenia

Jeżeli w związku z wypadkiem musisz ponosić dodatkowe koszty leczenia nierefundowane przez NFZ, uzyskamy dla Ciebie zwrot tych pieniędzy. Jeżeli nie będzie Cię stać na konieczne leczenie, zażądamy wypłacenia pieniędzy z góry. Ubezpieczyciel zapłaci Ci za:
* wizyty lekarskie;
* leki, opatrunki, zaopatrzenie ortopedyczne;
* konieczne specjalistyczne zabiegi i operacje;
* dojazdy do lekarzy czy sanatoriów.

Odszkodowanie z tytułu koniecznej opieki

Jeżeli twój stan zdrowia wymaga, aby ktoś się Tobą opiekował, pomagając w robieniu zakupów, przygotowaniu posiłków czy czynnościach higienicznych, uzyskamy dla ciebie odszkodowanie z tego tytułu. Nie jest przy tym istotne, czy pomoc tę świadczy Ci ktoś obcy, czy też członek najbliższej rodziny, ani nawet to, czy rzeczywiście za opiekę zapłaciłeś. Stawka wynosi od 5 do 7 zł za jedną godzinę opieki. W związku z tym możliwe do uzyskania są naprawdę wysokie kwoty.

Rentę z tytułu zwiększonych potrzeb

Jeżeli twój uraz jest na tyle poważny, że nie wiadomo kiedy zakończysz leczenie, a ponosisz jego stałe koszty, uzyskamy dla Ciebie stałą miesięczną rentę na pokrycie wydatków związanych z zakupem leków, wizytami u lekarzy specjalistów (poza NFZ), dojazdami do lekarzy, opieką osób trzecich, itp.

Odszkodowanie za utracone zarobki

Jeżeli w wyniku doznanych urazów utraciłeś zarobki, pomożemy Ci wyrównać tę stratę. Ubezpieczyciel musi wyrównać różnicę pomiędzy zarobkami jakie uzyskiwałeś, będąc zdrowym, a tymi, które uzyskałeś po wypadku.

Rentę z tytułu utraty zarobków

Jeżeli Twój uraz jest na tyle poważny, że nie wiadomo, kiedy powrócisz do pracy lub wiadomo, że nigdy nie będziesz w stanie zarabiać, uzyskamy dla Ciebie stałą miesięczną rentę w wysokości twoich ostatnich zarobków, płatną do czasu wyzdrowienia lub do końca życia.

Czytaj więcej na BLOGU

 


Call Now ButtonDarmowa konsultacja