Gdy w wyniku wypadku zmarła osoba Ci bliska np.:
* matka,
* ojciec,
* rodzeństwo,
* dziecko,
* babka,
* dziadek,
* konkubent,
* itp.

UZYSKAMY DLA CIEBIE:

Zadośćuczynienie za krzywdę i cierpienie

Chodzi tutaj o wynagrodzenie Ci bólu związanego ze śmiercią najbliższej i drogiej Ci osoby.

W grę, w zależności od konkretnego przypadku, wchodzą kwoty od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych.

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

Każda śmierć najbliższej osoby wiąże się ze stratą materialną. Nie chodzi tutaj o ból związany z jej utratą, ale o kwestie czysto finansowe.

Jest rzeczą oczywistą, że wspólnie prowadzące gospodarstwo domowe osoby ponoszą koszty jego utrzymania wspólnie. W przypadku śmierci jednej z nich koszty te spadają na jedną osobę.

Ponadto, jest oczywiste, że najbliżsi pomagają sobie w codziennych trudach, co ogranicza wydatki. Po śmierci takiej możliwości już nie ma. Z tych względów uzyskamy dla Ciebie wyrównanie tej właśnie straty finansowej.

W przypadku śmierci osoby bliskiej wysokość odszkodowań kształtuje się, w zależności od konkretnej sprawy, od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych.

Rentę dla dziecka

W przypadku śmierci osoby łożącej na utrzymanie dziecka, uzyskamy dla niego stałą miesięczną rentę do czasu uzyskania przez małoletniego zdolności do pracy.

Wysokość tej renty uzależniona jest od stanu majątkowego zmarłego i uzasadnionych potrzeb dziecka.

Zasadą w tym przypadku jest, aby sytuacja majątkowa małoletniego nie zmieniła się na gorsze po śmierci osoby, która na niego łożyła.

Zwrot kosztów pogrzebu

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego temu, kto poniósł koszty pogrzebu osoby zmarłej w wyniku, np. wypadku, przysługuje zwrot wszelkich kosztów związanych z jej pochówkiem.

Mowa tutaj o kosztach związanych z:
* transportem zwłok;
* zakupem placu na cmentarzu;
* posługą księdza;
* zakupem trumny
* zakupem kwiatów;
* obsługą na cmentarzu;
* postawieniem pomnika;
* wystawieniem tzw. stypy;
* zakupem odzieży żałobnej.

Co najważniejsze – nie musisz mieć potwierdzenia na te wydatki, a na poczet tych wydatków nie zalicza się świadczenia pośmiertnego wypłacanego przez ZUS.


Call Now ButtonDarmowa konsultacja