NIE TYLKO ODSZKODOWANIE Min

NIE TYLKO ODSZKODOWANIE, ALE TEŻ ZADOŚĆUCZYNIENIE

NIE TYLKO ODSZKODOWANIE, ALE TEŻ ZADOŚĆUCZYNIENIE

Poszkodowanemu przez śmierć bliskiego należy się oprócz odszkodowania również zadośćuczynienie. Wskutek spowodowania śmierci, bliscy ofiary doznają nie tylko materialnej szkody, ale też krzywdy moralnej i cierpienia – i za to należy im się rekompensata. Takie stanowisko zajął w jednym wyroków Sąd Najwyższy.

EWOLUCJA ORZECZNICTWA

Od 4 sierpnia 2008 r. przywrócono do polskiego prawa możliwość zasądzenia zadośćuczynienia za krzywdy moralne (nowy art. 446 § 4 k.c.). Kwestią sporną była dopuszczenie zadośćuczynienia, gdy do śmierci doszło przed wprowadzeniem nowej regulacji. Sprawę rozstrzygnął wyrok Sądu Najwyższego z 2010 roku. Sąd Najwyższy stwierdził, że „Najbliższemu członkowi rodziny zmarłego przysługuje na podstawie art. 448 k.c. w związku z art. 24 § 1 k.c. zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, gdy śmierć nastąpiła na skutek deliktu, który miał miejsce przed 3 sierpnia 2008 r.”. Powyższą linię orzecznictwa potwierdziła również późniejsza uchwała Sądu Najwyższego z 7 listopada 2012 r. (III CZP 67/12), która stwierdza, że zakład ubezpieczeń winien z polisy OC wypłacić bliskim ofiary śmiertelnej wypadku nie tylko stosowne odszkodowanie, ale i zadośćuczynienie za krzywdę moralną obciążającą bliskich ofiary wypadku. Wcześniej sądy zazwyczaj przyznawały odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej utożsamiając je z kwestią zadośćuczynienia za doznane krzywdy moralne. Dzięki powyższym uchwałom, nastąpiła ewolucja orzecznictwa i obecnie nie ma podstaw do utożsamiania tych dwóch odrębnych roszczeń.

KORZYSTAJ Z NOWYCH MOŻLIWOŚCI

Obecnie żądanie zadośćuczynienia za krzywdy moralne doznane wskutek śmierci osoby bliskiej ma solidną i odrębną podstawa prawną. Aby doprowadzić sprawę do korzystnego wyroku niezbędne będzie jednak dobre przygotowanie się do sprawy i właściwe poprowadzenie sprawy w sądzie. W tym celu najlepiej skorzystać z profesjonalnego wsparcia doświadczonej kancelarii odszkodowawczej.

MASZ PYTANIA?

SKONTAKTUJ SIĘ  Z NAMI I SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ KONSULTACJI.

tel. +48 42 632 87 52 lub +48 22 230 26 44 lub +48 42 715 80 88
e-mail: biuro@solvia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


Call Now ButtonDarmowa konsultacja