Jak działamy?

Naszym priorytetem jest przede wszystkim skuteczne i szybkie uzyskanie odszkodowania oraz innych świadczeń, które należą się naszym klientom.

1. Wywiad, analiza dokumentów

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się czy istnieją przesłanki ku temu by uzyskać dodatkowe pieniądze z tytułu odszkodowania to wystarczy się z nami skontaktować. Zarówno konsultacje, jak i porady związane z procesem odszkodowawczym są bezpłatne. Naszym zadaniem jest odpowiednie zbadanie każdego przypadku na podstawie rozmowy  i analizy dokumentacji. Jeżeli okaże się, że istnieje możliwość ubiegania się o należne środki z tytułu odszkodowania mogą Państwo powierzyć nam prowadzenie sprawy. Po podjęciu sprawy przydzielamy odpowiedniego specjalistę, który pomoże skompletować dokumenty niezbędne do prowadzenia dalszych działań. Na tym etapie nie wymagamy żadnych zaliczek, nie ponoszą Państwo żadnych nakładów finansowych.

2. Negocjacje, prowadzenie działań

Po skompletowaniu wszystkich dokumentów rozpoczynamy działania. Solvia Odszkodowania prowadzi negocjacje na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach i ich bliskich z danym zakładem ubezpieczeniowym. Celem jest oczywiście wypłata odszkodowania bądź ustalenie innego świadczenia na drodze przedsądowej. Naszym celem jest odzyskanie wszelkich roszczeń, które były związane z danym zdarzeniem.

Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której pójście drogą polubowną nie przełoży się na możliwość uzyskania należnego zadośćuczynienia, wtedy sprawę kierujemy na drogę sądową. Jeżeli wiemy, że racja leży po stronie poszkodowanego nie boimy się składać pozwów. Oczywiście wcześniej musimy uzyskać rzetelną informację specjalistów, z którymi współpracujemy czy sprawa jest zasadna. Nasi eksperci ustalą również kwotę odszkodowania, o którą możemy ubiegać się na drodze sądowej.

3. Wypłata ewentualnego odszkodowania

Należne klientowi odszkodowanie zawsze wypłacane jest przez ubezpieczyciela bądź sprawcę bezpośrednio na konto osoby poszkodowanej. Nasza prowizja w wysokości ustalonej w umowie pobierana jest zawsze po dokonaniu wypłaty należnych środków przez odpowiedni podmiot.


Call Now ButtonDarmowa konsultacja