Jeżeli Twoje zdrowie zostało zrujnowane wskutek błędu lekarskiego albo zakażenia przez szpital lub inną jednostkę służby zdrowia, skontaktuj się z nami.

Po przeanalizowaniu sprawy przez współpracujących stale z nami lekarzy specjalistów, sprecyzujemy żądanie zapłaty dla Ciebie następujących świadczeń: zadośćuczynienie za ból i cierpienie, którego wysokość zależy od rodzaju urazu, skali związanych z nim cierpień, jego skutków na przyszłość, czasu leczenia. Kwota ta wynosi od kilku do kilkuset tysięcy złotych.

Odszkodowanie za koszty leczenia. Jeżeli w związku z wypadkiem musisz ponosić dodatkowe koszty leczenia nierefundowane przez NFZ, uzyskamy dla Ciebie zwrot tych pieniędzy. Jeżeli nie będzie Cię stać na konieczne leczenie, zażądamy wypłacenia pieniędzy z góry. Ubezpieczyciel zapłaci Ci za:
* wizyty lekarskie;
* leki, opatrunki, zaopatrzenie ortopedyczne;
* konieczne specjalistyczne zabiegi i operacje;
* dojazdy do lekarzy czy sanatoriów

Odszkodowanie z tytułu koniecznej opieki

Jeżeli Twój stan zdrowia wymaga, aby ktoś się tobą opiekował, pomagając w robieniu zakupów, przygotowaniu posiłków czy czynnościach higienicznych, uzyskamy dla Ciebie odszkodowanie z tego tytułu. Nie jest przy tym istotne, czy pomoc tę świadczy Ci ktoś obcy czy też członek najbliższej rodziny, ani nawet to, czy rzeczywiście za opiekę zapłaciłeś. Stawka wynosi od 5 do 7 zł za jedną godzinę opieki. W związku z tym możliwe do uzyskania są naprawde wysokie kwoty.

Rentę z tytułu zwiększonych potrzeb

Jeżeli Twój uraz jest na tyle poważny, że nie wiadomo kiedy zakończysz leczenie, a ponosisz jego stałe koszty, uzyskamy dla Ciebie stałą miesięczną rentę na pokrycie wydatków związanych z zakupem leków, wizytami u lekarzy specjalistów (poza NFZ), dojazdami do lekarzy, opieką osób trzecich, itp.

Odszkodowanie za utracone zarobki

Jeżeli w wyniku doznanych urazów utraciłeś zarobki, pomożemy Ci wyrównać tę stratę. Ubezpieczyciel musi wyrównać różnicę pomiędzy zarobkami jakie uzyskiwałeś będąc zdrowym, a tymi, które uzyskałeś po wypadku.

Rentę z tytułu utraty zarobków

Jeżeli Twój uraz jest na tyle poważny, że nie wiadomo kiedy powrócisz do pracy lub wiadomo, że nigdy nie będziesz w stanie zarabiać, uzyskamy dla Ciebie stałą, miesięczną rentę w wysokości Twoich ostatnich zarobków, płatną do czasu wyzdrowienia lub do końca życia.


Call Now ButtonDarmowa konsultacja